De scholen van CNS Putten hebben een christelijke grondslag die in de Wij helpen de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de christelijke geloofsleer.

Christelijke Geloofsleer...

Catechisatie is het onderwijs in de christelijke geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongere leden van de kerk. Ineke Cornet Arnhemse mystieke preken by Joop van der Elst ... 20 juni 2019 Daarnaast doceerde zij ook algemene inleidingen tot de christelijke geloofsleer en de sacramenten aan de lerarenopleiding (Bachelor of  Identiteit - Van Damschool

Hooglied & allegorie - Dick Wursten

Tiburtina - Barbora Kabátková | BOZAR Brussel

Drie-eenheid | KRO-NCRV De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm  Geloofsleer - TVG Amsterdam Om een antwoord te vinden op deze vragen bestuderen we in het vak geloofsleer de hoofdonderwerpen van de christelijke theologie (God, Christus, Heilige 

Is je leven zinvoller wanneer je gelooft? | De Grote Vragen 30 maart 2018 En voor het geval dat, was er het duidelijke antwoord van de catechismus – een boekje over de christelijke geloofsleer – die je vanaf je zesde 

Uitleg van de betekenis van de christelijke dogmatiek en de geloofsleer is van groot belang De uitwerking van theologische en dogmatische thema's zoals de  Richting en identiteit - Ichthus De scholen van CNS Putten hebben een christelijke grondslag die in de Wij helpen de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de christelijke geloofsleer. Richting en identiteit - Ichthus